การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคไขมันพอกตับและโรคต่างๆ

เนื่องจากเรามีคนสนิทใกล้ชิดและคนรอบๆข้าง หรืออาจจะเป็นคนที่เรารักและเคารพอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงและ ไขมันพอกตับ ซึ่งเราจะมีวิธีรักษาหรือดูแลคนที่เรารักด้วยวิธีไหนได้บ้าง เรามาหาวิธีดูแลบุคคลที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกันดีกว่า

ก่อนอื่นเราต้องทราบในเรื่องของอาการของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเสียก่อนว่าพวกเขาเป็นโรคความดันจากสาเหตุไหน ซี่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโดยกรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อม

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่การที่เรากินยาเพื่อทำการรักษานั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยตรงเพราะเป็นการรักษาหรือช่วยเยียวยาเท่านั้น เพราะหากมีการหยุดทานยาอาการเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงก็จะกลับมาในทันที

หากมีการรักษาความดันหรือกระทำการใดๆก็ตามที่ทำให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยุ่ตลอดเวลา จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นๆได้อีกด้วย

อย่างที่ทราบกันดีว่าการเป็นความดันโลหิตสูงนั้น ไม่มีอาการใดๆที่จะสื่อว่าเป็นโรคเลย ซึ่งนั้นก็จะทำให้เราเกิดความรักษาที่ลำบาก ต้องคอยสังเกตุตนเองอยู่เสมอว่าเรานั้นมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น หากมีอาการที่ผิดปกติก็ควรรีบทานยาเพื่อรักษาอาการความดันในทันที

วิธีการรักษาโรคความดันนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน

  • การรักษาโดยการใช้ยาเพื่อการรักษา
  • การรักษาโดยไม่ต้องพึ่งยาในการรักษา

การรักษาโดยทั่วไปหากรู้ว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้น ก็มักจะรักษาอาการด้วยการทานยา ตามคำสั่งของแพทย์ และเป็นการดูแลและควบคุมอาการไปด้วย

แต่สำหรับการรักษาโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานั้น เรสามารถรักษาด้วยตนเองได้ด้วยวิธีการ ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก ไม่ทำให้ตนเองเครียดจัด ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ และควรหลีกเลี่ยงอาการที่ประกอบไปด้วยรสชาติที่จัดจ้าน หรือมีรสเค็มจัด

ผู้สูงอายุนั้นมีการรักษาโรคนี้ได้ค่อนข้างยากกว่าวัยอื่นๆ แต่นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูแลเพราะเป็นการดูแลที่ค่อนข้างยากพอสมควร ซึ่งการรักษาผู้สูงอายุนั้นจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง นันก็รวมไปถึงการทานยาและการควบคุมน้ำหนักสำหรับวัยสูงอายุนี้ด้วย เพราะพวกท่านไม่ได้แข็งแรงอย่างวัยรุ่นๆอย่างเรา การจ่ายยาหรือการให้ออกกำลังกายมากเกินไปจึงไม่สใมควร เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้ดีขึ้นแต่ผลอาจจะทำให้แย่ลงหรือทรุดลงได้นั่นเอง