การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้น อยู่ที่การเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ว่าเอาใจใส่ลูก หลานของตังเองดีหรือเปล่า เพราะในยุคปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีก้าวหน้า และช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้ อยากเห็นจึงสามารถลองผิดลองถูกได้ และวัยรุ่นมีช่วงติดเพื่อนเมื่อเห็นสิ่งที่เพื่อนทำก็อาจอยากจะลองพวกยาเสพติด หรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

โดยที่ไม่รู้จักถึงการป้องกันอาจทำให้มีปัญหาตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ บางคนโชคดีหน่อยได้แต่งงานและเป็นพ่อ แม่มือใหม่ไปพร้อมกัน บางคนอาจจะถูกทอดทิ้งและเมื่อคลอดลูกออกมาให้เป็นปัญหาของสังคมในตามข่าวที่ออกมาให้เห็นกันอยู่ หรือบางคนอาจจะไปทิ้งให้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงโดยไม่สนใจที่จะไปดูแล 

การป้องกัน

ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ ลูก หลาน รู้จักแนะนำในสิ่งที่ถูก เพราะบางคนก็ไม่รู้เลยว่า ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร การบอกเล่าทั้งคุณและโทษที่จะตามมา หรือถ้าห้ามไม่ได้ควรสอนวิธีป้องกัน ฉะนั้นผู้ปกครองควรจึงให้ความใกล้ชิด

แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องเปิดใจที่จะรับฟังเรื่องราว หรือปัญหา หรือให้ให้ลูก หลานมีความไว้ใจกล้าเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่อง และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ควรช่วยกันแก้ไข เพราะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ทำให้เกิดการตั้งท้องอย่างเดียว อาจจะเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อได้อีกด้วย การสอนวิธีการป้องกัน หรือสอนเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่แปลกกันเอาไว้ดีกว่า ต้องมานั่งแก้กันทีหลัง

สาเหตุหรือสิ่งจูงใจ

ในยุคสมัยนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้โทรศัพท์ และมีสิ่งที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นเต็มไปหมด และบางประเภทคืออยากลองบางคนเห็นในโซลเชี่ยว ว่าทำแบบนี้แล้วเท่ อาจจะมีการอยากลองทำตาม หรือบางประเภทเห็นเพื่อนในกลุ่มทำ หรือเพื่อนๆชักนำก็ทำตามไปเลยก็มี และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่บางคนไม่สู้ดีนักอาจมีการเสี่ยงทีจะถูกลวนลามหรือข่มขืนได้ และบางประเภทจงใจเลยที่จะทำแบบนี้ เพราะหลงคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้

ปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้น ยังเป็นปัญหาในวัยรุ่นมากที่สุดเพราะการที่ไม่รู้จักคิด จะส่งปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้แกสังคมไทยในปัจจุบัน บางคนฐานะทางบ้านพอจะเลี้ยงหลานที่เกิดขึ้นมาได้แต่บางบ้านไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าง แม่ฆ่าลูก หรือ แม่นำลูกไปทิ้งไว้ในที่ต่างๆปละเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องเกิดมารับกรรมในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้นมาเลยเพราะความรักสนุกของตัวท่านเอง