อีโบลา คืออะไรกันนะ

อีโบลา  เป็นชื่อเรียกของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  ชื่ออาจจะดูน่ารักไพเราะแต่อาการไม่ได้สวยเหมือนชื่อหากติดเชื้อถ้าอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

จากการเรียนเรื่องโรคติดต่อในรายวิชาสุขศึกษา  มีโรคหนึ่งที่ได้ฟังชื่อแล้วเหมือนไม่ใช่ชื่อโรคร้ายแรง  เป็นชื่อที่ไพเราะ  แต่เมื่อได้ฟังครูอธิบายและให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าโรคติดต่อเพิ่มเติม  จนได้มีความรู้ว่าโรคอีโบลาซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดรุนแรงเฉียบพลัน  โดยโรคนี้ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรเป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้เพียงแค่คาดว่าอาจจะเป็นลิงและค้างคาวเป็นตัวนำเชื้อ 

และตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าอะไรเป็นพาหะและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  การรักษาจะรักษาตามอาการและใช้ยายับยั้งไม่ให้เชื้อรุนแรง  เราต้องคอยสังเกตอาการหากมีอาการมีไข้สูงอย่างรวดเร็ว  ร่างกายอ่อนเพลีย  ปวดศีรษะ  ปวดกล้ามเนื้อกล้ามตัว

  ร่วมกับอาการอาเจียนท้องเสีย  รวมทั้งมีผื่นแดงตามตัว  หากว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อจำนวนมากจะพบมีเลือดออกได้ง่ายตามร่างกาย     จนทำให้ไตวายจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ทันที  หากคนในครอบครัวติดเชื้ออีโบลา  ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

การใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย  แยกผู้ป่วยออกจากคนในครอบครัว  ผู้ที่ดูแลต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย  สวมถุงมือ  หลีกการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง  หากผู้ที่ได้รับเชื้ออีโบลา  โรคนี้จะใช้เวลารักษานาน  ประมาณ 21 วันถึงหนึ่งเดือน 

เราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางโรงพยาบาลอย่างจริงจังเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและคนรอบข้าง  ยิ่งช่วงเวลานานมาแล้วการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลก็สูง  เนื่องจากพบการปนเปื้อนของเชื้อจากเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยา  จนทำให้ทางการแพทย์ไม่ใช่เข็มและหลอดเดียวกันกับผู้ป่วย  โดยใช้เข็มและหลอดฉีดแล้วทิ้งเลย

  และยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อกับพิธีศพด้วยอาจจะเนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคอะไร  หรือบางทีเข้าใจว่าโรคจะตายไปพร้อมกับผู้เสียชีวิต  ทำให้ผู้ที่ทำพิธีเกี่ยวกับศพไม่ได้ป้องกันและระวังตัว  ถึงแม้ว่าผู้ป่วยรักษาหายแล้วก็ตามมีข้อห้ามว่า  ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าถึงจะรักษาหายแล้วแต่เชื้ออีโบลาสามารถอยู่ในน้ำเชื้ออสุจิได้นานถึง  สองเดือน  อย่างไรเพื่อความปลอดภัยควรเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์สามเดือนจะดีที่สุด  

เมื่อได้ศึกษาเรื่องโรคติดต่อยิ่งมีความรู้สึกว่าพวกเรามีโรคติดต่อโรคร้ายอยู่รอบข้างอยู่ตลอดเวลา       ไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหน  เวลาใด  โรคต่างๆก็อยู่รอบข้างเราเสมอ  เพียงแค่ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายได้รับเชื้อโรคไหน  โรคจะเข้ามาหาเราถ้าเราร่างกายอ่อนแอหรือขาดการดูแลป้องกันตัวเองโรคก็จะมาหาเราทันที

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  หวยฮานอยแบ่งปันฟรี