หน้าของตับ

ร่างกายคนเราเปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่ที่ภายในโรงงานแบ่งแยกแผนกออกเป็นหลายๆแผนก ร่างกายของก็เหมือนกันเพราะจะไปประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆภายในร่างกายที่จะคอยช่วยกันทำหน้าที่เพื่อ ให้ร่างกายของเราดำเนินขับเคลื่อนไปตามกลไก

เพราะฉะนั้นกาดูแลส่วนประกอบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการชำรุดเสียหายไป ก็จะเกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย แล้วจะต้องมาคอยรักษาแก้ไข้ปัญหามันที่ล่ะส่วน

เพราะฉะนั้นเราจึงควรดูแลและป้องกันก่อนที่อวัยวะภายในร่างกายของเราก่อนเกิดการเสียหาย ครั้งนี้เราจะพาไปดูส่วนที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องผลิตวัตถุดิบและรักษาวัตถุดิบของร่างกายเรานั้นก็คือ ตับ เนื่องจากเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่มกที่สุดในร่างกาย

ตับมีหน้าที่คอยสร้างน้ำดีที่เอาไว้ไปช่วยในการย่อยอาหารย่อยโปรตีน และยังคอยช่วยสร้างโปรตีนอีกหลายชนิด เช่น globulim Albumin และโปรตีนที่จะช่วยทำให้เลือดนั้นแข็งตัว อีกทั้งยังคอยช่วยกำจัดสารพิษและยาต่างๆที่เราได้รับเข้าไปในร่างกาย  สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะคอยช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย ตับเป็นส่วนที่สร้างน้ำดีในร่างกาย

เพื่อที่จะเอาไว้ช่วยย่อยอาหารที่เรากินผ่านทางลำไส้ เพราะฉะนั้นตับจึงมีหน้าที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะคอยทำให้ร่างกายขับเคลื่อนไปตามวิถีของธรรมชาติ ปัญจัยที่จะทำให้เกิดการเสียหายต่อตับมีหลายประการ และส่วนใหญ่ก็เกิดจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตของเราเอง

ที่มักจะประมาทไม่ดูแลและใส่ใจสิ่งที่เข้าไปในร่างกายพอสมควร โรคร้ายต่างๆที่จะเป็นหากเราไม่ใส่ใจต่อตับของเราได้แก่ โรคไขมันพอกตับ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ และอื่นๆ ซึ่งโรคร้ายต่างๆเหล่านี้เกิดจาก

1.เมื่อเราได้รับสารหรือยา มากเกินไปพอเมื่อเรารับรู้สึกถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็มักจะกินยา เพราะเราคิดว่าการกินยาก็จะทำให้หายป่วย แต่เราหารู้ไหมว่า ในยารักษาโรค ก็เป็นภัยต่อตับได้เช่นกัน ยาจำพวกยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของพาราเซตตามอล ยาคุมกำเนิด ยากลุ่มเอ็นเสด ยาแก้อักเสบ ยากลุ่มซัลฟา ยากันชักบางชนิด ยาเตตราไซคลีน และยากลุ่มสแตติน เป็นต้น

แม้กระทั่งสารเคมีบางชนิด เช่นสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ สารกำจัดศัตรูพืชพาราคว็อท และสารโพลีคลอริเนตไปฟีนิล ซึ่งยาและสารเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำลายตับของเรา

2.การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและเป็นประจำ เพราะแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายเซลล์ของตับ และขัดขวางการทำงานของตับ ส่งผลทำให้ตับเราอาจจะเสียหานถาวรได้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือว่าปล่อยเอาไว้นาน เราก็อาจจะเป็นโรคร้ายต่างๆ ตามาภายหลัง เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อตับโดยตรง หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็จะเป็นการดี

การดูแลและรักษาตับของเรา เป็นสิ่งที่เราจะให้ความสัมคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกอวัยวะในร่างกายของเรามีความสำคัญกับร่างกายของเราเป็นอย่างมากหากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเกิดการเสียหายขึ้นมาก็จะส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆทันทีเพราะร่างกายของเราจะทำงานเป็นระบบ หากเราไม่อยากทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอ การเริ่มดูแลสุขภาพตั้งวันนี้จะส่งผลให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออมสิน